24-03-07

DRIE TORENS

Deze kaart dateert van rond 1910. De nieuwe Sint - Michielsbrug is reeds voltooid, maar de huizen rechts van de brug zijn nog niet gebouwd.110b

19:08 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: gent, foto, postkaarten |  Facebook |

23-03-07

LIMBURGSTRAAT

Deze kaart dateert van voor 1900. Het pleintje waar nu het standbeeld van de Gebroeders Van Eyck staat, was nog bebouwd.103b

14:04 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: limburgstraat, gent, foto, postkaarten |  Facebook |

VLAANDERENSTRAAT

 

De in 1873 getrokken Vlaanderenstraat was een belangrijke invalsweg die het Zuidstation met het centrum verbond. In de Vlaanderenstraat waren talloze hotels en restaurants gevestigd.

 


cc


64B102b

13:50 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vlaanderenstraat, gent, foto, postkaarten |  Facebook |

VOORUIT VRIJDAGMARKT

In 1893 kocht Vooruit op de Vrijdagmarkt een gigantisch pand, waar een schoenwinkel, een kleding- en stoffenwinkel, een kruidenierszaak en een aantal ateliers werden gevestigd. Nadat een brand het gebouw in de as had gelegd, herrees het in 1899, grotendeels gefinancierd door de industrieel Ernest Solvay - al wilde die dat eigenlijk niet geweten hebben. De eerste foto toont de Vooruit voor de brand; op de tweede foto is het nieuwe gebouw al gedeeltelijk voltooid.


46b 101b

13:43 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vooruit, vrijdagmarkt, gent, foto, postkaarten |  Facebook |

19-03-07

BAUDELOKAPEL

De eerste foto toont de Baudelokapel voor 1900. De gracht die begon aan de Pont du lait battu aan de Steendam en uitmondde in de Leie, was nog niet gedempt. Deze gracht, ook wel het Baudeloleitje genoemd, werd ca. 1900 gedempt . Op de tweede foto zien we de Bibliotheekstraat in wording. Een mooi plan van de wijk (en het Baudeloleitje) rond 1878 vind je op www.waterwijk.be (doorklikken op geschiedenis - plan 1870). Een restant van de Pont du lait battu vind je trouwens vandaag nog in het begin van de Steendam naast de tabakswinkel De Muynck.


100b99b

22:09 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: baudelo, gent, foto, postkaarten |  Facebook |

17-03-07

DULLE GRIET

De eerste postkaart is een speciale uitgave van het Duitse leger bestemd voor soldaten om als Feldpost naar huis te sturen.
Bovenaan wijst de titel 'Weltkrieg 14/15' erop dat men er toen nog steeds vanuit ging dat de oorlog niet lang zou duren.


42B 97b

19:16 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dulle griet, gent, postkaarten, foto |  Facebook |

16-03-07

WERELDTENTOONSTELLING 1913

Van april tot oktober 1913 vond in Gent de Wereldtentoonstelling plaats. Het domein waar de Wereldtentoonstelling toen doorging, is nu het Miljoenenkwartier.


gent KopieB 95B

17:57 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: wereldtentoonstelling, gent, foto, postkaarten |  Facebook |

WERELDTENTOONSTELLING 1913 (2)

Foto's van de Wereldtentoonstelling van 1913.


47B90B 96B 91B92B93B

17:48 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wereldtentoonstelling, gent, foto, postkaarten |  Facebook |

15-03-07

VELDSTRAAT

Op de hoek van de Veldstraat was de Compagnie Anglaise gevestigd. Men verkocht er allerlei kwaliteitsartikelen: hemden, boordjes, dassen, regenschermen en wandelstokken. Op de rechterhoek zien we een huis gebouwd in 1886 in gotische stijl. Het was de kroon op het werk dat in 1880 gestart was, toen men de Veldstraat aan de rechterkant (tot aan de Nodenaysteeg) vijf meter achteruittrok om de straat te verbreden.


ACBDGS

17:22 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: veldstraat, gent, postkaarten, foto |  Facebook |

13-03-07

GRASBRUG

Deze gevels van deze huizen aan de Grasbrug (Graslei) ondergingen weinig verbouwingen met uitzondering van de gelijkvloerse verdieping; De eerste twee traveeën links werden ingenomen door een uitstalraam. Bij de restauratie van 1909 zijn de gevels volledig vernieuwd naar het oorspronkelijke model.


82B

19:06 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grasbrug, gent, postkaarten, foto |  Facebook |

09-03-07

STATIONSTRAAT (ZUID)

Toen het Zuidstation tot volle uitbouw kwam, werden de grote burgerhuizen aan de Stationstraat spoedig omgevormd tot hotels en restaurants. Eén van de befaamdste hotels was de Ville de Termonde. Het hotel op de hoek, het Hotel de la Paix, herinneren we ons misschien beter als het (latere) Parkhotel. Na de eerste wereldoorlog werd het plein omgedoopt tot het President Wilsonplein, nu Woodrow Wilsonplein. Al deze prachtige huizen verdwenen met de bouw van het Urbiscomplex.


72B

17:05 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: gent, postkaarten, foto, staionstraat, zuid |  Facebook |

CATALONIËSTRAAT

Deze postkaarten dateren van voor 1900. Het Sint - Baafsplein is nog bebouwd, - deze bebouwing werd tussen 1898 en 1902 in verschillende fasen gesloopt - , evenals het Emile Braunplein waarvan de bebouwing verdween tussen 1896 en 1906. Ook de Sint - Niklaaskerk is nog volledig ingebouwd. De huizen aan de kant van de Cataloniëstraat werden eveneens rond 1900 gesloopt.


70B98b

16:53 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cataloniestraat, gent, postkaarten, foto |  Facebook |

BELFORT / LAKENHALLEN

De eerste postkaart toont het Belfort en de Lakenhallen rond 1902.
De Lakenhallen hadden maar 7 i.p.v. de geplande 11 traveeën.
De overige 4 traveeën werden pas in 1903 bijgebouwd.
Het Belfort had hier nog de gietijzeren torenspits.
Deze werd pas in 1912 vervangen door de huidige torenspits.
Rechts zie je achterkant van de Mammelokker.
In de loop van de jaren raakte het complex Mammelokker-Lakenhalle aan de kant van de Botermarkt en aan de kant van het Sint-Baafsplein volledig ingebouwd.
Deze bebouwing werd tussen 1898 en 1902 in verschillende fasen gesloopt.
Het Emile Braunplein is op deze postkaart ook nog bebouwd.
De tweede postkaart toont de Lakenhallen na voltooiing van de werken.


68B69B

16:42 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: belfort, lakenhallen, gent, postkaarten, foto |  Facebook |

06-03-07

BOTERMARKT

De eerste postkaart toont de Botermarkt voor 1900. De Belfortstraat was nog niet doorgetrokken. Links lopen de huizen rechtdoor; een aantal zijn afgebroken ter behoeve van de restauratie van de Lakenhallen en de bouw van het NTG (enkel het huis uiterst links is blijven staan). De tweede kaart toont dezelfde plaats ietwat later. Een deel van de huizen is reeds afgebroken.


71B67B

19:15 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: botermarkt, gent, postkaarten, foto |  Facebook |

05-03-07

GRAVENSTEEN

De herwaardering van het Gravensteen ving aan in de late 19de eeuw. In 1887 kochten de stad Gent en de Belgische staat het gebouw en toen begon de ontmanteling, gevolgd door een grote restauratie met het oog op de Wereldtentoonstelling van 1913. De eertse postkaart toont het Gravensteen vlak voor de ontmanteling. De tweede postkaart toont het na gedeeltelijke restauratie, de derde en vierde na voltooiing van de restauratiewerken. Op de tweede kaart zie je in de verte evennens de oude gevel van de vismijn.


60B62B61B63B

17:40 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: gravensteen, gent, postkaarten, foto |  Facebook |

28-02-07

HOEK VLAANDERENSTRAAT EN BRABANTDAM

Deze postkaart dateert van rond 1910. De Vlaanderenstraat was toen een belangrijke invalsweg die het Zuidstation met het centrum verbond.


49B

13:48 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vlaanderenstraat, brabantdam, gent, postkaarten, foto |  Facebook |

27-02-07

ZUIDSTATION

Het eerste treinstation van Gent, het Zuidstation genaamd, werd in 1837 ingehuldigd tegelijk met de spoorlijn Gent-Mechelen. Die spoorlijn werd het jaar daarop doorgetrokken naar Oostende en Kortrijk (langs de "Pintelaan"). Het station werd in 1929 afgebroken.
De eerste twee postkaarten tonen de hoofdingang (kant Graaf van Vlaanderenplein),
de derde een zijaanzicht (kant van het huidige Wilsonplein).
De laatste twee postkaarten zijn binnenaanzichten.


41B43B40B44B94B

18:46 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: zuid, zuidstation, gent, postkaarten, foto |  Facebook |

KETELBRUG

De Ketelbrug in vroegere jaren. De brug werd in 1912 verbreed, waardoor het haar huidige uitzicht kreeg. Het witte gebouw was het postgebouw, van waaruit men ook kon telegraferen. In 1909 verhuisden de diensten naar de Korenmarkt. Recht over het Kuipgat (Ketelpoort) lag de thans verdwenen 'Oordeelbrug', aan het begin van de Houtlei. Sedert 1806 was dit een houten draaibrug. Ze werd afgebroken in 1903 na de demping van de Houtlei (1899).


45B

18:33 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ketelbrug, gent, postkaarten, foto |  Facebook |

26-02-07

REEP

Deze kaarten dateren van 1901. In dat jaar werd het filiaal van de Nationale Bank gebouwd. Op de eerste kaart zie je links de bouwwerf. De huizen rechts ( tot aan de huidige seminariestraat ) moesten in 1905 plaatsmaken voor de bouw van het nieuwe Grootseminarie (zie elders op deze blog). De brug verdween bij de demping van de Reep. De tweede kaart dateert van dezelfde periode en toont de Nederschelde in de richting van het Lieven Bauwensplein.


37B104b

16:25 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: reep, gent, postkaarten, foto |  Facebook |

24-02-07

SINT - MICHIELSKERK

De Sint - Michielskerk voor de eeuwwisseling.


35B

20:51 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: sint - michielskerk, gent, postkaarten, foto |  Facebook |

LIEVEN BAUWENSPLEIN

Deze kaart toont het Lieven Bauwensplein aan het begin van de twinstigste eeuw.
Nagels en Esders was ooit één van de grootste en vermaardste winkels van gemaakte klederen op maat.
Het werd in de jaren '60 afgebroken en vervangen door een appartementsblok.


29B

18:59 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lieven bauwens, foto, gent, postkaarten |  Facebook |

LIEVEKAAI

Deze kaart toont de Lievekaai rond 1915.
De brug was toen nog een draaibrug. Er was toen ook beduidend meer bedrijvigheid op het kaai dan nu, zo te zien...


27B

15:40 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: lievekaai, gent, postkaarten, foto |  Facebook |

HET PAND

De naam 'Het Pand' verwijst naar het volledig gerestaureerde klooster van de dominicanen. In de 19de eeuw maakte de eigenaar dankbaar gebruik van de woningnood - een gevolg van de groeiende industrialisatie - en splitste het pand op in een 200-tal kamerwoningen. De binnentuinen maakten plaats voor werk- en opslagplaatsen. Het prestigieuze klooster degradeerde tot een verkrotte woonkazerne en werd na W.O. II onbewoonbaar verklaard. De Universiteit Gent kocht het pand in 1963 en bracht er een cultureel centrum en enkele wetenschappelijke musea in onder.
26B

15:35 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: pand, gent, postkaarten, foto |  Facebook |

ACADEMIE FLAMANDE

De Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en letterkunde werd in 1886 als Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde opgericht.


23B

23-02-07

OUDE SINT - MICHIELSBRUG (1)

Deze postkaart toont de oude Sint - Michielsbrug. De huizen links en de oude sacristie moesten in 1908 plaats ruimen voor de nieuwe Sint-Michielsbrug. De sacristie werd vervangen door een nieuw gebouw in neobarokke stijl. Ook het hoekhuisje rechts, het café de la poste, werd afgebroken. De twee huizen ernaast (thans restaurant Graaf van Egmond) werden gerestaureerd in het begin van de 20ste eeuw. De trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen was in de 19de eeuw bepleisterd, de vensters werden verlaagd en voorzien van nieuw schrijnwerk. Met de restauratie koos men voor het 17de-eeuwse uitzicht. De gevel werd ontpleisterd, de vensters naar hun oorspronkelijke hoogte teruggebracht en de kruisramen werden gereconstrueerd.


14B

19:01 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: sint - michielsbrug, gent, postkaarten, foto |  Facebook |

OUDE SINT - MICHIELSBRUG (2)

Deze huizenblok werd volledig gesloopt voor de aanleg van de nieuwe Sint - Michielsbrug. Het werd omsloten dOor de Stoppelbergstraat en de Sterrenstraat. Waar de Sterrenstraat lag, kwam later de Sint - Michielshelling. Het straatje tussen de Sint - Michielshelling en het nieuwe postkantoor werd dan Sterrenstraat genoemd. In 1942 veranderde dat in de Pakhuisstraat.


13B

18:59 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: sint - michielsbrug, gent, postkaarten, foto |  Facebook |

THEATRE FLAMAND

De eerste Vlaamse schouwburg in Gent werd in 1847 opgericht door Louis Minard. In 1899 verhuisde het NTG naar een nieuwe schouwburg aan het Sint - Baafsplein. Deze kaart toont het NTG rond deze periode. Rechts van de schouwburg zijn de huizen nog in aanbouw. Al de huizen aan deze kant van het plein zijn rond deze periode gebouwd.


78B

18:13 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ntg, gent, postkaarten, foto |  Facebook |

VERLOREN BROODBRUG

De eerste twee foto's tonen de Verlorenbroodstraat rond 1899. Het smalle straatje liep steil naar boven via een smalle brug. Enkele jaren later werd de brug gesloopt en vervangen door een bredere. Ook de straat werd verbreed en omgedoopt tot 'la nouvelle Rue du Pain Perdu'.


1b2b3B

17:02 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: verloren broodbrug, gent, postkaarten, foto |  Facebook |

22-02-07

HANDELSBEURS

Deze kaart toont de Handelsbeurs rond 1900. Dit gebouw in vroege rococostijl werd in 1738-39 door David 't Kindt ontworpen. Het was een verblijf voor de Oostenrijkse keizerlijke troepen.
In 1874-75 werd het gebouw, samen met de paardenposterij en de latere feestzaal l'Union ernaast, omgevormd tot de Handelsbeurs. De Handelsbeurs aan de Kouter verloor haar functie toen het stadsbestuur besliste haar activiteiten onder te brengen in het Justitiepaleis. Dit gebeurde in 1900.
Naast de Handelsbeurs was het Hotel De La Poste. Dit gebouw werd in de jaren zestig gesloopt.


4B

19:42 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beurs, handelsbeurs, gent, postkaarten, foto |  Facebook |

19-02-07

KLEINE VISMARKT

'Eenige depot van den echten onbederfelyken mostaard van Edmond Tierenteyn.' Broederlijk ernaast het 'depot du moutarde' van Richard Tierenteyn. Wie nog meer keuze wou, kon terecht op de Groentenmarkt, bij de weduwe Tierenteyn - Verlent. Op de achtergrond zie je de wirwar van huizen die tegen het Gravensteen (toen nog een textielfabriek) aangebouwd zijn.


8B

14:06 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vleeshuisbrug, gent, postkaarten, foto |  Facebook |