09-08-08

HOTEL DU TELEPHONEVanaf 1901 bevond zich op de hoek van de Sint-Niklaasstraat en de Bennesteeg een charmant gebouw in eclectische stijl van de toenmalige Regie van Telefonie en Telegrafie. Een 57 meter hoge toren bekroonde zelfs het geheel, ontworpen door architect Alfons Van Houcke. Een halve eeuw later bleken de noden van de RTT gewijzigd en viel het ten prooi aan de sloophamer.41A


6B

22:04 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

GRAND THEATRE FRANCAIS (OPERA)


 

De Gentse Opera is in vele opzichten een vrij gaaf gebleven voorbeeld van een typisch 'Frans' theater uit de eerste helft van de 19de eeuw. In zijn ruim 150-jarig bestaan is het 'Grand Théâtre' af en toe wat gewijzigd, opnieuw gedecoreerd en enkele keren verbouwd. Maar deze ingrepen hebben het oorspronkelijk karakter van het bouwwerk geenszins aangetast. De recente renovatie (1989-1993) had onder meer tot doel de nog aanwezige historische decoraties met het grootste respect te restaureren. In 2000 werd het licht op groen gezet voor een nieuwe restauratie.
De introductie van het genre opera te Gent situeert zich in de laatste decennia van de 17de eeuw. In 1683 organiseerde de weduwe Joanny er een reeks opera-opvoeringen, ondanks het verbod van de Gentse bisschop Albert de Hornes. In 1687-1688 keerde zij terug voor een aantal nieuwe voorstellingen. Het stadsbestuur, de aristocratie en de hoge burgerij waren enthousiast. Tien jaar later, in 1698, werd de manège 'de Pickerye' aan de Kouter verbouwd tot een schouwburg, die in dat jaar opende met de opera 'Thésée' van Lully. Na verwoesting door brand in 1715 werd er in 1737 op initiatief van de handboogschuttersgilde van Sint-Sebastiaan een nieuw theater gebouwd naar ontwerp van de Gentse architect Bernard de Wilde. Honderd jaar lang, bijna dag op dag, was dit theater het schouwtoneel van het uitgangsleven te Gent; er passeerden vele beroemde zangers, directeurs en gezelschappen uit Italië, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk, en het aantal Europese groten dat er voorstellingen kwam bijwonen was aanzienlijk.

Het stadsbestuur, dat in de Hollandse Tijd (1815-1830) opnieuw eigenaar was geworden van het gebouw, liet in 1837 de Sint-Sebastiaansschouwburg afbreken, omdat hij niet langer bleek te beantwoorden aan de status van een stad als Gent. In plaats daarvan kwam de huidige Opera, het toenmalige 'Grand Théâtre'. Het werd gebouwd door stadsarchitect Louis Roelandt, die ongeveer terzelfder tijd in de onmiddellijke buurt ook het imposante Gerechtsgebouw realiseerde en aldus een unieke stedebouwkundige site tot stand bracht.

De plannen voor de bouw van een nieuw theater voor de stad Gent werden van meetaf aan beheerst door de discussie over de inplanting. Het Recolettenplein leek na de afbraak van het gelijknamige klooster in 1797 de aangewezen plaats, in de geest van de 18de -eeuwse opvatting van 'een vrijstaand theater op een openbaar plein'. Roelandt had dan ook reeds een plan in die zin gemaakt. Maar de gemeenteraad besliste de nieuwe schouwburg te bouwen op de plaats van de oude, en wenste daartoe een straat te trekken tussen het Recolettenplein en de Kouter: de Comediestraat, thans Schouwburgstraat.

Het 'uithangbord' van de Opera is de bijna 90 meter lange lijstgevel langs de Schouwburgstraat, die in het midden subtiel wordt onderbroken door de centrale uitsprong van de ovaalvormige redoutezaal en de eronder liggende vestibule, met de in die tijd zeer geprezen originele 'entrée à sec' voor de koetsen. Het is een vrij strenge, volledig in natuursteen uitgevoerde gevel, waarvan de versiering, nog helemaal in de geest van het neoclassicisme opgevat, het gebouw karakteriseert als een 'Tempel der Muzen': de muzen van de toneelkunst, de muziek en de dans zijn er met hun typische emblemen, dieren en fabeldieren op voorgesteld.


15a

 

21:47 Gepost door Tim Heiden in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |